HAEMOCTIN

HAEMOCTIN SDH 500 IU / 10 mL IV enjeksiyonluk toz ve çözücü

HAEMOCTIN SDH 500 IU / 10 mL IV enjeksiyonluk toz ve çözücü

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’ a bildirmeleri beklenmektedir.