Bilgi Toplumu Hizmetleri

Plazma Hakkında Merak Edilenler

Plazma nedir?

Kan, kırmızı görünmesine rağmen içinde asılı duran hücrelerden oluşur. Sarı renkli sıvıya plazma denir. Plazma ayrılabilir ve birçok farklı tıbbi uygulama için kullanılabilir.

Plazma nasıl elde edilir?

Plazma, donörlerden tam kan bağışı alınarak veya plazmaferez ile sadece plazma alınarak elde edilir. Plazma elde edildikten sonra Taze Dondurulmuş Plazma (Fresh Frozen Plasma - FFP) olarak plazma fraksinasyonuna tabi tutularak bir dizi işlemden sonra plazma ürünleri elde edilerek hastaların kullanımına sunulur.

Plazma nerede parçalanır?

Donmuş plazma taşınır ve plazma fraksinasyon tesislerinde bileşenlerine ayrılır.

Plazma Hakkında Merak Edilenler

Plazma neden Fraksinasyon işlemi ile kategorize edilerek ayrıştırılır?

Plazma binlerce farklı protein içerir, ancak bunlardan yaklaşık 20 tanesi terapötik plazma ürünleri üretmek için kullanılı trasyonunda çıkarılabilirlerse tedavi için birer sağlık ürünü olarak kullanılabileceklerini keşfetti. Tüm bu parametreleri ayarlayarak, immünoglobulin ve albümin fraksiyonlarının ayrıştırılıp saflaştırılabileceğini Cohn buldu. Bugün hala Cohn’un temel prensibi kullanılmaktadır.

Plazmada Güvenlik

Her plazma birimi, kanda taşınan virüsler için test edilir. Her bir seri plazma, üretime başlamak için binlerce bireysel bağış çözündürülüp plazma havuzlarında toplanır ve muhtemel hastalık yapıcı virüsler etkisizleştirilir.

Plazma ürünleri ve gelecek

Plazma ürünleri halihazırda tüm dünya genelinde talebin karşılanamadığı bir gruptur. Demografik, sosyolojik, kültürel, ekonomik, politik birçok faktörün değerlendirilip stratejik kararlılıkla adım atılması gerekmektedir. Dünya nüfus artışı ve buna bağlı olarak talep gereksinimine karşın bağışlar ve/veya plazma işleme tesisleri bu oranda artmamaktadır. Ülkeler bu konuda ciddi ve stratejik düşünerek gelecek planı yapmak durumundadırlar.